Rakúsky trh nehnuteľností stále rastie

Trh nehnuteľností v Rakúsku vykazuje aj po deviatich rokoch rastu pomerne značné prírastky. Na druhú stranu, v poslednom roku rast cien mierne spomalil.

Index cien nehnuteľností vo Viedni vzrástol v priebehu roka 2012 o 13,09% (resp. 10.02% pri očistení od vplyvov inflácie). Iba vo štvrtom štvrťroku došlo k malému prepadu o približne 0,65%. V ostatných spolkových krajinách ceny tiež rástli, v priemere za rok 2012 išlo o rast vo výške 8,46%. Vyplýva to z údajov Rakúskej národnej banky.

Vo Viedni sa ceny nehnuteľností pohybujú okolo 2500 až 3300 eur za meter štvorcový. Oproti tomu v Kitzbüheli, jednom z najznámejších tirolských rezortov, sa najlacnejšie apartmány predávajú za sumy okolo 360 000 euro, ceny luxusných chaletov sa môžu pohybovať až v rádoch niekoľkých miliónov eur.

Ceny nehnuteľností vo Viedni stabilne rástli od tretieho štvrťroka 2004. Počas boomu v rokoch 2003 až 2012 ceny vzrástli o celých 89,5%. V ostatných oblastiach Rakúska rast natoľko stabilný nebol, a dosiahol iba hodnoty 31,8%. Do značnej miery je to dané nedostatkom stavebných parciel v metropole a previsom dopytu nad ponukou.

Podľa údajov rakúskeho štatistického úradu bolo v treťom štvrťroku 2012 skolaudovaných 9 689 nových domov a bytových jednotiek, čo predstavuje medziročný rast o celých 9,4%. Podlahová plocha nových nehnuteľností presiahla 2 900 000 metrov štvorcových. Oproti obdobiu rokov 1996 až 2000 sa však stále jedná o pomerne nízke hodnoty.

Dá sa očakávať, že trh zostane silný aj v roku 2013, menším výkyvom sa však nie je možné vyhnúť. Experti vyhlasujú, že vďaka stabilne vysokému dopytu priemerné ceny nehnuteľností naďalej porastú.

Prečo je realitný trh vo Viedni taký špecifický

Odlišná situácia vo Viedni je zapríčinená okrem iného tým, že vlastnícka štruktúra nehnuteľností v metropole je odlišná od zvyšku Rakúska. Okolo 70% nehnuteľností je vlastnených investormi, bankami a ďalšími komerčnými spoločnosťami. Vzhľadom k silnému dopytu a obmedzenej ponuke je rast cien pomerne rýchly. V poslednej dobe je zrejmé, že ceny nehnuteľností nad 100 metrov štvorcových rastú rýchlejšie, než ceny nehnuteľností menších - opäť je to dané obmedzenou ponukou.

Ceny nájmov zostávajú stabilné

Viedeň má jeden z najvyšších podielov prenajímaných nehnuteľností (77,8%), zatiaľ čo vo zvyšku Rakúska sa tento podiel pohybuje okolo 58%. Rastúce ceny nehnuteľností a v zásade stabilné výšky nájmov tak vedú k zaujímavému zhodnoteniu nehnuteľnosti, ale zároveň k relatívne nízkym výnosom z prenájmov.

Previs ponuky nad dopytom v 90. rokoch minulého storočia viedol k poklesu cien nájmov. Ten sa zastavil v roku 2000 a v roku 2001 došlo k malému nárastu. Od roku 2002 sa výška nájmov takmer nezmenila a podľa najnovších analýz nie je možné očakávať výrazný rast ani v blízkej budúcnosti.

Viedeň: menšia podlahová plocha = väčší priemerný výnos

Zo štatistík vyplýva, že z hľadiska výnosu z prenájmov sa vypláca investovať skôr do menších nehnuteľností mimo centra Viedne. Vzhľadom k vysokým nákupným cenám realít v samom centre mesta sa v niektorých prípadoch výnos pohybuje okolo 1%. V ostatných štvrtiach je výnos vyšší, pohybuje sa v rozmedzí od 2 do 5%.

Pri prepočte výnosu na meter štvorcový vyplýva, že pri nehnuteľnostiach o ploche 50 metrov štvorcových sa výnos pohybuje okolo 5%. U stredne veľkých bytov v rozmedzí od 85 do 120 metrov štvorcových sa pohybuje na úrovni cca 3,6%. Pri podlahovej ploche 175 metrov štvorcových už ale výnosy klesajú k hodnotám okolo 2,6%.  

Výnosy z prenájmov vo Viedni

Naproti tomu v prípade nehnuteľností v rakúskych alpských rezortoch sa výnosy z prenájmu bežne pohybujú na úrovni medzi 5 až 8%. V prípade rekreačných nehnuteľností určených na ďalší prenájom navyše majitelia môžu svoj dom či apartmán po niekoľko týždňov v roku využívať pre svoju potrebu a tráviť tu dovolenku.

Rakúsko čaká ekonomický rast

Podľa najnovšej analýzy Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum možno očakávať, že rakúska ekonomika porastie v nasledujúcich dvoch rokoch o 1, respektíve 1,8%. Cez priaznivý vývoj situácie (export aj spotreba domácností rastie) sa aj Rakúsko musí vysporiadať s problémom deficitu verejných financií. Nezamestnanosť je v Rakúsku najnižšia zo všetkých krajín Európskej únie a aj napriek čiastkovým problémom Rakúsko patrí v rámci Európy k premiantom s najstabilnejšou ekonomickou situáciou.

» Navštívte ponuku nehnuteľností v Rakúsku.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: