Kúpa nehnuteľnosti v Taliansku

Potom, čo si vyberiete vhodnú nehnuteľnosť, ktorú chcete kúpiť, môžete uzavrieť buď rovno kúpnu zmluvu alebo rezervačnú zmluvu. V prípade uzatvorenia rezervačnej zmluvy (tzv. compromesso) platíte rezervačný poplatok 10 až 30 % z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Pokiaľ od kúpy odstúpite, záloha prepadá v prospech predávajúceho. Pokiaľ od predaja odstúpi druhá strana, tak predávajúci uhradí dvojnásobok rezervačného poplatku.

Rellox vybavuje pre klientov talianske daňové číslo a korešpondenčnú adresu. Taliansky notár pripravuje, v spolupráci s Relloxom, väčšinu podkladov a ručí za bezchybne vykonaný prevod vlastníctva nehnuteľnosti, vrátane overenia vlastníkov nehnuteľností, záložných práv atď. Všetky zmluvy sa uzatvárajú v taliančine. Rellox zaisťuje preklady a v prípade potreby aj súdnych tlmočníkov pri podpise kúpnej zmluvy v Taliansku.

Kupujúci hradí dane spojené s kúpou, respektíve prevodom vlastníctva nehnuteľnosti, vo výške cca 11 % z katastrálnej hodnoty nehnuteľnosti podľa zapísania na tamojšom stavebnom úrade. Táto katastrálna hodnota je nižšia než reálna kúpna cena. V prípade kúpy novej nehnuteľnosti hradí kupujúci namiesto prevodovej dane DPH (štandardne vo výške 10 %). Poplatok notára je bežne vo výške cca 2 % z kúpnej ceny. Vlastníctvo nehnuteľnosti prechádza na nového majiteľa okamihom podpisu kúpnej zmluvy. V tom momente by už mala byť uhradená kúpna suma a súvisiace dane a poplatky. Realitná provízia: 3 % (+ DPH).

V Taliansku platí vlastník aj ročnú daň z nehnuteľnosti (ICI). Ide o tabuľkovú cenu, ktorá však nie je vysoká, pohybuje sa v závislosti od typu nehnuteľnosti v rádoch stoviek eur ročne. Poplatky za služby (voda, elektrina, plyn, odvoz odpadu) nie sú vysoké – opäť iba v ráde stoviek eur ročne.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: