Rekordný záujem o investície v Španielsku

Objem predaja španielskych nehnuteľností zahraničným investorom dosiahol v roku 2013 najvyšších hodnôt za posledných deväť rokov - 6,45 miliardy euro znamená 16% rast oproti predchádzajúcemu roku.

Najväčší záujem prichádza tradične z britských ostrovov (15,1%), ďalej je možné spomenúť francúzských (9,84%), ruských (8,58%) a belgických (7,26%) investorov. Záujem zahraničných investorov viedol k spomaleniu poklesu cien nehnuteľností z 15,1% v roku 2012 na 7,8% v minulom roku. Problémom však zostáva prudký pokles predajov novostavieb - medziročne sa jedná o -37,4%.

Španielsko, piata najväčšia európska ekonomika, zaznamenala v uplynulých piatich rokoch prepad cien nehnuteľností o približne 40%. Obmedzená ponuka hypoték, zrušenie daňových zvýhodnení a rastúca nezamestnanosť vedie k ďalšiemu poklesu dopytu zo strany Španielov.

Polovica všetkých španielskych domácností je zadĺžená, priemerná výška dlhu činí 42 900 eur. Najviac sú zadlžené mladé rodiny: podľa štatistík má cez 80% rodín, ktorých hlavní živiteľ je mladší ako 35 rokov, má dlh spojený s vlastníctvom nehnuteľnosti. Napriek tomu je v Španielsku v súčasnosti 584 tisíc nehnuteľností na predaj.

Domáci dopyt je zásadne obmedzený, španielska vláda sa teda snaží o podporu zahraničných investícií - ako príklad je možné uviesť udelenie povolenia na pobyt investorom z krajín mimo Európskej únie, ktorí zakúpia nehnuteľnosť v cene presahujúcej 500 tisíc euro.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: